По официални данни няма деца, които да учат като майчин ромския, около 9000 посещават часове по турски в училищата страната

DSCF0907

Учебните програми по майчин език обсъждаха днес на работна среща в Пловдив образователни експерти и представители на общностите. На дискусията присъства и зам.-министърът на образованието Таня Михайлова. Окончателният вариант на програмите ще бъде качен за обществено обсъждане в края на септември. Точно преди две години парламентът отхвърли предложението изучаването на майчин език да стане задължително, така че остава вариант като свободно избираем.

Вариантите по турски за учебни програми от 1 до 7 клас бяха представени от преподавателя в Пловдивския университет гл.ас. Харун Бекир.  По неофициални данни около 9000 ученици посещават часове по майчин турски език в различните региони на страната. От 1992 година не е издаван учебник за преподаване по турски език, а и нормативно обезпечаването с такива учебници не е регламентирано.

Въпреки наличието на подготвени преподаватели по ромски, никой от тях не преподава, тъй като няма желаещи да учат езика. Проекто-програмите бяха представени от държавния експерт в дирекция „Политики за стратегическо развитие и информационно осигуряване” Йосиф Нунев.

В Арменското училище в Пловдив и в едно от столичните школа има деца от арменски произход, които изучават майчин език. Минимумът за сформиране на паралелка е 7 ученици. Преподавателят по арменски, теория и практика на превода в Софийския университет Зари Танкарян представи програмите за отделните класове.

Програмите по иврит презентира Лили Токаджиева – старши учители по иврит в СУ „Димчо Дебелянов”.