Академичният съвет е взел решение да бъде назначена комисия, в която влизат и представители на Студентски съвет, за изготвяне на предложение за намалението

 

 

Медицинските университети обсъждат варианти за намаляване на таксите за платено обучение. Медицинският университет в Пловдив вече официално обяви, че ще назначи комисия за изготвяне на предложение за намаление на таксите. Решението е взето след видеоконферентна връзка на образователния министър Красимир Вълчев с ректорите на медицинските университети, на която е обсъдена темата за цената на платеното обучение. Комисията ще е под ръководството на зам.-ректора по учебна дейност, в която ще влязат и представители на Студентски съвет, за да бъде изготвено предложение за намаление на таксите за студенти платено обучение.

„МУ – Пловдив ще подкрепи всяка законодателна промяна, която е в полза на обучаващите се в платена форма на обучение”, заявяват от университета. Преди по-малко от месец таксите скочиха драстично след решение на Академичния съвет.

Съгласно Закона за висше образование, таксите за платено обучение от тази година се определят по нова формула, която ги повишава. Логично, най-чувствително се усеща това при медицината, която е най-скъпото образование. На места таксата скочи с 40%, т.е. до над 10 000 лв. като МУ-Пловдив и МУ-Варна. В МУ-Плевен тя е 9111 лв. Университетите в столицата обаче прилагат частично законова вратичка, която според тях им дава възможност да редуцират някои такси чрез въвеждане на свои вътрешни правила. В МУ-София тарифата за медицина е значително по-ниска – 6908 лв., а за стоматологията – 6633 лв. Завишена е само фармацията до 8440 лв. Подобен подход прилагат и СУ, но само за студентите от втори курс нагоре.

Причина за различния подход от университетите е различното тълкувание на текстовете от Закона за висшето образование. Чл. 95 ал. 2 гласи, че за някои категории студенти и докторанти Академичният съвет може да определя такси в намален размер от утвърдените от Министерския съвет. От друга страна текстове от чл. 21 на ЗВО дават право висшето училище да урежда устройство и дейност в собствени правилници. Въпросът е може ли чл. 95 ал. 2 да се прилага и за платено обучение, след като в закона пише, че той засяга само таксите утвърдени от МС, а обучението срещу заплащане се определя с решение на Академичен съвет.

Според висшите училища, които не са намалили таксите, възможността за редукция важи само за държавна поръчка. Притесненията идват от това, че въпреки уверенията на министъра, че могат да приложат тази възможност и за платеното, биха могли да имат проблеми от страна на одитори, които ще счетат този ход за нарушение на Закона.

Увеличението на таксите предизвика силно недоволство сред студентите. От Националното представителство на студентските съвети настояват дори за среща с премиера Бойко Борисов и искат налагане на мораториум на увеличението поне за студентите в заверено положение. Именно те са и най-възмутени, защото са приети да учат при едни такси, а сега те се повишават драстично.