Безплатен практически семинар за учители на образователна платформа daskal.eu в Математическата гимназия

17351102_264101540714442_947307948_n

Конкурс за най-прогресиращо училище обявява образователна платформа daskal.eu. В него могат да участват всички общински, държавни или частни училища, които имат поне 40 ученика във випуска си за 7 клас за 2017 година. Победител ще бъде училището, което покаже най-голям ръст в средните оценки по БЕЛ и Математика за 7 клас от резултатите на националното външно оценяване. Например, училище Х има среден успех 4.00 по БЕЛ и 4.20 по математика за 2016 г. и 5.00 по БЕЛ и 5.00 по математика за 2017 г. Училище У има 5.50 по БЕЛ и 5.40 по математика за 2016 г. а за 2017 г., съответно 5.70 и 5.50. Победител е училище Х, защото неговите ученици са постигнали по-голям прогрес в своето развитие.

Училищата също могат да кандидатстват като предоставят сами своите резултати за 2016 и 2017 в тази форма, обясни създателят на платформата Калоян Кирилов.

„Лирекс” ще осигури наградата за училището победител – оборудване за виртуална класна стая. Кой е той ще стане ясно в края на юни. По този начин учителите и учениците ще могат да използват нови, дигитални форми на обучение като платформите daskal.eu, Coursera, Google Classroom.

Как да използват практически виртуалната класна стая ще научат на семинар на образователната платформа daskal.eu пловдивски преподаватели. Поканата за безплатното обучение е към всички, които искат да бъдат учители новатори и да са в крак със съвременните технологии. Семинарът ще се проведе на 3 април от 14 часа в Математическата гимназия.

Участниците ще научат как да използват модула на платформата  за правене на видео уроци.  Конференцията е безплатна за учители, но поради ограничените места в залата се изисква предварителна регистрация.

Основателят на daskal.eu Калоян Кирилов ще разясни начините на ползване на платформата, след което е предвиден практически курс за ползването на виртуалната класна стая и модула за правене на съдържание. Иновативната образователна платформа може да се ползва безплатно до края на 2017 година.

Преподавателят от Математическата гимназия Борис Михайлов ще сподели своя опит с използването на виртуалната класна стая на daskal.eu и чуждестранни подобни платформи.

Практически занимания с учителите за усвояването на работата с модулите за виртуалната класна стая и правенето на видео материали ще сложи край на събитието.

Семинарът може да се използва за вътрешна квалификация на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. Всички присъствали учители ще получат сертификат за преминат курс: „Дистанционни форми на обучение”.