След реконструкцията в двете градини ще бъдат открити 5 нови групи със 100 места

Община Пловдив подписа договор на обща стойност 8,6 млн. лв. за обновяване и разширяване на две детски градини –  „Зорница“  и „Каменица“. Реконструкцията ще бъде осъществена с безвъзмездната помощ на Оперативна програма „Региони в растеж“.  След реконструкцията в двете градини  ще бъдат открити 5 нови групи със 100  места.

Общината проведе обществени поръчки за избор на изпълнители и вече има избрани победители. Договорите с тях ще бъдат сключени, след като приключат процедурите по обжалване.

Новият корпус на ДГ “Каменица”  ще бъде изграден в двора на СУ “Паисий Хилендарски” и в него ще има 2 нови групи.  В момента в градината има 4 групи.

Предвижда се изграждане на ново крило на ДГ “Зорница” към съществуващата сграда. Разширението е с обща площ 1500 кв. м., предвиден е и физкултурен салон. Сега в градината 6 има групи, а след като бъде изградена новата пристройка, тя ще разполага с общо 9.