Обновената ДГ “Перуника” ще отвори врати през септември и ще приеме 160 деца. Ремонтът й е на финала, като предстои да бъде доставено кухненско оборудване, стана ясно по време на днешната инспекция на кмета Здравко Димитров на обекта.

Сградата се намира на ул. “Марагидик“ 37А е с подменена е дограма и подова настилка, положена е топлоизолация по стените и покривите. Сменени са вътрешната и външната ВиК инсталация, както и отоплителната, вентилационната и климатизационната. Поставено е ново вътрешно, фасадно и площадково осветление. Детската градина разполага с озвучителна и мултимедийна инсталация за онагледяване на уроците. Всяка една от стаите е боядисана в различни цветове.

Малчуганите имат отлични условия за спорт – закрит плувен басейн и физкултурен салон. Дворът е с нови съоръжения за игра и ударопоглъщаща настилка. Засадени са нови широколистни и иглолистни дървета, както и жив плет и цветя.

Проектът за реконструкцията се финансира по ОП “Региони в растеж“ и се съфинансира от бюджета на Община Пловдив. Обектът е на стойност 2 926 409, 78 лв. с оборудването.
Кметът припомни, че продължава изграждането на новата детска градина на ул. „Богомил“. Предстои да започне и разширението на ДГ „Зорница“ и строежът на нова сграда за ДГ „Каменица“. Със собствени средства общината изгражда нова детска градина на бул. „Александър Стамболийски“.