Учителите могат да използват и платен годишен отпуск за периода, ако желаят, се казва в писмо на просветния министър Красимир Вълчев

Виртуално посещение на музеи, гледане и обсъждане на филми с учебна цел, обсъждане и оценяване на екипни проекти са част от дейностите, с които учениците могат да се занимават през дните на пролетната ваканция.

Това става ясно от писмо на просветния министър Красимир Вълчев до директорите и учителите. Препоръката е от 13-ти до 16-ти април заниманията на децата да се разнообразят и да им се даде възможност да се разтоварят. Идеята е чрез провеждането на различни дейности онлайн да се ангажира вниманието на малки и големи, което ще улесни спазването на мерките за социална изолация. Заниманията през пролетната ваканция обаче не трябва да надвишават 4 часа на ден.

Освен онлайн посещения на музеи, учителите могат да организират и занимания по интереси или такива, насочени към здравното, екологичното, гражданското и патриотичното образование, както и по безопасност на движение. Часове на класа, в които децата и педагозите да поговорят за опасностите в интернет, също са възможност.

През четирите дни могат да се провеждат и дейности за преодоляване на трудностите и наваксване на пропуски в обучението с група от ученици или пък да се правят индивидуални консултации от учителите. По някои предмети като тези в областта на изкуството, технологиите и спорта, също могат да се организират часове, ако по тях не са се провеждали достатъчно занимания досега. За по-големите пък е подходящо и организирането на кариерно консултиране.

Следващата седмица е подходяща и за осигуряване на психологическа подкрепа за преодоляване на наложената социална изолация и за подобряване на работата в екип.

В този период част от учителите, които в изтеклите три седмици активно и ефективно са работили с учениците си в електронна среда и няма необходимост да предоставят индивидуални консултации, може да направят анализ на напредъка, за обсъждане на платформи и приложения.

Директорите също могат да използват времето за анализ и подобряване на организацията и координацията на дейностите, които извършват. Целта е да оптимизират разпределението на времето и ресурсите без това да води до допълнителна административна тежест.

Просветният министър уточнява, че педагогическите специалисти имат право да използват и платен годишен отпуск за периода, ако желаят.