img_0955

Нова наредба за прилагане на схемите “Училищно мляко” и “Училищен плод” ще облекчи разходите за доставки на храни в училищата. Приетият от Министерския съвет нормативен документ се очаква да влезе в сила до седмица.

Млечните продукти, плодовете и зеленчуците вече ще се зареждат с една доставка, а не както досега на два пъти. Очаква се така да се намалят значително транспортните разходи на доставчиците.

Новата наредба предвижда облекчение и при подаването на заявления за плащане, тъй като фирмите ще подават само едно заявление.

Промените влизат в сила година преди изисканото от ЕС сливане на двете схеми. „Училищен плод“ се прилага от 2010 година, а броят на участващите нараства всяка учебна година.  През 2009 стартира „Училищно мляко“. За да продължи укрепването на двете схеми за насърчаване на навиците за здравословно хранене, двете училищни схеми се обединяват в единна, чието задължително прилагане стартира от учебната 2017/2018 година. Прилагането им при единни условия и ред ще доведе и до намаляване на административната тежест.

Финансовата помощ за дете по “Училищен плод” е 27.29 без ДДС, като стойността на една порция е 0.68 лева. Доставчиците могат да избират измежду 11 вида плодове и 3 вида зеленчуци. Те са длъжни да поставят на видно място в училището плакат и да информират родителите за изграждането на навици за здравословно хранене.