Социалните партньори в образованието решиха тези педагози да бъдат освободени от дежурства в междучасието и нормативът им са се намали с 5 часа

Да бъде облекчена работата на учителите с ЕЛКК, ТЕЛК и НЕЛК и такива със становища от лекарски комисии. Това решиха социалните партньори в образованието на първото си работно заседание от началото на учебната 2020/2021 година с министър Красимир Вълчев.

4466 са общо педагогическите специалисти в цялата страна, които са със становища от лекарски комисии. Очаквано най-много – 2344, са те във възрастовата група 51 – 60. Социалните партньори решиха да бъдат освободени от дежурства в междучасието; да се намали нормативът им с 5 часа; да бъдат на специален режим към училищните лекарски кабинети и когато се чувстват неразположени,  да не ходят болни на работа. Средствата от Националната програма „Без свободен час“ ще бъдат насочени към учители, които ще поемат часовете на трудоустроените си колеги.

Пред членовете на Отрасловия съвет министър Вълчев уточни, че приоритетите през предстоящите месеци са свързани с пандемията. И препоръча на училищата да работят в мрежа, защото практиката показва, че така те взаимно си помагат и резултатите са видими. Сред приоритетите той посочи работата по Механизма за обхват и задържане, която би била още по-успешна, ако го има взаимодействието с родителите.

Ще продължи закупуването на устройства за пречистване на въздуха в  училищата и детските градини, както и финансирането на STEM кабинети.

Предстоят и промени в учебните планове за V – VII клас по математика, география, природни науки. Част от фактологията отпада, за да има повече време за затвърждаване на знанията.

Социалните партньори приеха да работят съвместно с МОН по очертаните приоритети. Според лидера на Синдиката на българските учители Янка Такева сред приоритетите за новата учебна година са изграждането на мотивираща учебна среда, кадровото обезпечаване на системата,  необходимостта от промяна на професии и специалности; квалификацията на учителите. Председателят на „Подкрепа“ Юлиян Петров акцентира върху привличането на млади кадри и необходимостта от развитие на наставничеството в тяхна подкрепа. Както и върху компенсаторните механизми на учителския труд. За НУС приоритет е финансирането. Според Асен Александров – председател на Сдружението на директорите в системата на образованието, важен акцент е развитието на компетентностите на младите хора. А това ще стане чрез промяна във формата на изпитване V – XII клас, промяна в учебните планове, за да отговарят те на формата на изпитите, подготовката на учителите да работят в посока развитието на компетентностите на децата, и не на последно място – промяна в подготовката на бъдещите учители.