img_0955

Схемите по раздаване на мляко, плодове и зеленчуци в училищата, съфинансирани с европейски средства, се обединяват от следващата учебна година, реши днес служебното правителство.

Заради обединяването на схемата се променя наредбата за прилагане на двете схеми- Еврокомисията ще бъде уведомена за изготвянето на национална стратегия за прилагане на схемата за предоставяне на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти за период от 6 години. С нея се определят нуждите на схемата, приоритетите, целевата група, очакваните резултати и начините за постигане на целите.

Още през 2014 година Европейската комисия реши да обедини двете схеми, по които общини и училища кандидатстват за финансиране на базата на проведени поръчки за доставка на съответните продукти. Безплатни мляко, плод и зеленчук получават децата от 1. До 4. Клас и от 3 до 7 години в детските градини.

За настоящата учебна година бюджетът за „Топло мляко” е 9.875 млн. лева, а за училищен плод – 9.767 млн. лева.

Нов момент при прилагане на обединената схема е възможността за финансиране на съпътстващите мерки, насочени към запознаване на децата със селското стопанство и повишаване на тяхната информираност за здравословно хранене, биологично земеделие, местни хранителни вериги, борбата с разхищение на храна.

При избор на доставчици се запазва предимството на земеделските и на производителите на мляко и млечни продукти.