Подготвя се мащабно окрупняване на висшите училища, обсъждат концепцията на заседание на Съвета на ректорите на 22 февруари

Подготвя се мащабно окрупняване на държавните висши училища в България, съобщава OFFNews.  „Уча в Пловдив“ също получи информация за случващото се от свой източник преди няколко дни.

Водени са предварителни разговори, официалните ще бъдат със Съвета на ректорите на предстоящото заседание на 22 февруари, потвърждават от МОН. Миналия четвъртък министърът на образованието акад. Николай Денков е представил концепцията си пред  Комисията по образование в Народното събрание.

Планът

Висшите училища в България са 52. От тях 38 са държавни. Останалите са частни и те не са включени в плана, който предвижда намаляване на броя на държавните от 38 на 16. По неофициална информация се запазва самостоятелността на:

– Софийския университет;

– Пловдивския университет;

– Шуменския университет;

– Тракийския университет в Стара Загора;

– Югозападния университет в Благоевград;

– Великотърновския университет;

– Аграрния университет;

– Военната академия „Г. С. Раковски“ в София;

– Висшето военноморско училище „Н.Й. Вапцаров“ във Варна;

– Националния военен университет във Велико Търново;

– Академията на МВР;

– Университета „Проф. д-р Асен Златаров“ в Бургас.

 

Предвижда се създаването на следните мегаструктури:

– Национален технически университет, който включва сегашните технически университет в София, Варна, Габрово и Русенския университет.

– Единен икономически университет, който да включва УНСС, Икономически университет – Варна и Стопанската академия „Д. А. Ценов“ в Свищов;

– Единен политехнически университет, който да включва Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), Минно-геоложкия университет (МГУ), Лесотехническия университет (ЛТУ), Университета по хранителни технологии (УХТ) в Пловдив, Висшето строително училище „Любен Каравелов“, Висшето училище по телекомуникации и пощи в София;

– Университет по изкуствата, под чиято „шапка“ да са НАТФИЗ, Националната музикална академия, Националната художествена академия, Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“, Университета по библиотекознание и информационни технологии и Националната спортна академия;

– Медицински университет, който да обедини сегашните четири в София, Пловдив, Плевен и Варна

В прессъобщение днес от Министерството на образованието и науката заявиха, че се обмислят варианти за обединяване на някои висши училища под различни форми в съответствие със Стратегията за развитие на висшето образование и с цел повишаване на качеството. Обсъжданите варианти нямали нищо общо с тиражираната информация за създаване на мегаструктури и намаляване на държавните висши училища от 38 на 16. Концепцията ще бъде представена пред Съвета на ректорите на неговото заседание в края на февруари. Което ще постави началото на широка дискусия. Предстои да бъде внесен законопроект за изменение и допълнение на Закона за висшето образование  след необходимото обсъждане с всички заинтересовани страни.