От днес до 13 октомври в Трявна се провежда работна среща на членовете на Съюза на работодателите в системата на народната просвета под мотото: “Водени от времето, водим образованието”

Не се налага увеличаване на броя на извинените отсъствия на учениците по домашни причини. Такова е мнението на МОН и Министерството на здравеопазването по повод предложението на Съюза на работодателите в системата на народната просвета за ръст на заложения до момента лимит от 3 дни, които извинява класният ръководител, и още 7 – за които се произнася директорът.

Според Съюза в условията на пандемия класният е добре да извинява поне 15 дни – за случаите, когато дете е върнато от училище с леко неразположение, а родителят работи дистанционно от къщи и е по-удачно ученикът да остане у дома, вместо да се смеси с потока болни пред кабинета на джипито.

Предложението е обсъдено между социалните партньори на работна среща в МОН в присъствието на министър Красимир Вълчев, зам.–министри на МОН и МЗ, синдикати, двете работодателски организации на директорите, представител на сдружението на родителите за безопасно образование.

На този етап остава досегашното положение. На следващата среща ще бъдат поканени и представители на общопрактикуващите лекари.

Участниците са се обединили около необходимостта за стриктно носене на маски в общите части на училищата, за спазване на дистанция между учениците, за прилагане на мерките за дезинфекция и хигиена в училище. Маските се препоръчват и по време на провеждането на часовете по профилирана подготовка в 11 клас, когато има два  или повече класа.

От днес до 13 октомври в Трявна се провежда работна среща на членовете на Съюза. Тя ще мине под мотото: “Водени от времето, водим образованието”. Колективният трудов договор, вътрешните правила за работни заплати и механизмът за определяне възнагражданията на директорите, възможностите за уязвимите групи в училище, обучението в електронна среда, вътрешноучилищната квалификация и промените в образователното и трудово законодателство са темите, по които ще дебатират участниците във форума. Ще бъдат обсъдени и новостите по програма “Еразъм+”.

Отсъствията на децата от подготвителните групи – 5 и 6-годишните, по семейни причини ще бъдат увеличени от 10 на 20 за настоящата учебна 2020/2021 г. Това става с преходните и заключителни разпоредби на Наредба № 5 за предучилищното образование, обнародвани в Държавен вестник на 2 октомври. Отсъствия на малчуганите в задължителна предучилищна възраст по семейни причини са допустими след писмено уведомяване от родителите в срок, който е определен с правилника за дейността на детската градина или училището, в което хлапето се обучава.