Според годишния обзор на образованието в класните стаи има повече млади учители

13 000 ученици са напуснали общообразователните училища през учебната 2020/2021 г. Това е по-малко в сравнение с предходната, когато те са били 15,8 000, показват резултатите от годишния обзор на образованието, изготвен от Националния статистически институт. Отново най-големи са относителните дялове на учениците, които са заминали в чужбина и на напусналите по семейни причини – (41,9%), следвани от напусналите поради нежелание да учат – 11,1% от всички прекъснали.

В класните стаи има повече млади учители, отчита Националният статистически институт. С бавни темпове продължава да нараства броят на младите педагози – в групата под 29 години те са 3663 при 2697 година по-рано, от 30 до 34 – 3891 (3375 година по-рано) и 35 – 39 години – 4312 (4141 през 2019/2020 г.). В групата 40 – 44 години учителите са 6871, 45 – 49 години – 9006, 50 – 54 години – 10 331, 55 – 59 години – 10 066, и над 60 – 7414 г. В учителската професия продължават да преобладават жените – 85,2% от общия брой на учителите при 85,6 на сто година по-рано.

Към 1 октомври 2020 г. у нас функционират 97 частни общообразователни училища (86 през 2019/2020 г.) – от които 6 начални, 38 основни, 1 обединено, 23 гимназии и 29 средни училища. В тях са записани общо 12 053 ученици, като броят им нараства от 10 907 през предходната година.

Професионалното образование и обучение през учебната 2020/2021 г. се осъществява в 21 училища по изкуствата, 25 спортни училища, 353 професионални гимназии, или пет по-малко, и 19 професионални колежа с прием след средно образование (23 година по-рано). Общият брой на учащите в тях се увеличава до 138,7 хиляди при 135,1 хил. през 2019/2020 г. В професионалното образование преобладават момчетата, които са 60,3% от общия брой на учениците. През 2020 г. средно образование в училищата по изкуствата, спортните училища и професионалните гимназии с диплома са завършили 19,6 хил. души.

През учебната 2020/2021 година 855 ученици се обучават в 23 частни професионални гимназии и частни професионални колежи с прием след средно образование. Година по-рано те са 1040 в 31 частни професионални гимназии и колежи. В програми за професионално обучение срещу заплащане за придобиване на степен на професионална квалификация в центрове за професионално обучение, професионални гимназии и професионални колежи през 2020 г. са били записани 10,2 хил. лица на възраст 16 и повече години (13,4 хил. преди година.)

Статистиката отчита и намаление на самостоятелните детски градини и на децата в тях. Към 1. декември 2020 г. у нас функционират 1823 самостоятелни детски градини, докато година преди това те са 1840. През 2020/2021 година в страната работят 110 лицензирани частни детски градини, или с 4 повече от предходната година. Те са посещавани от 4874 деца. Данните показват и намаление с 15 на общообразователните училища, като те са 1948. От тях 129 са начални, 1151 основни, 71 обединени, 114 гимназии и 483 средни училища. Учениците, записани в общообразователни програми, са 565 000, от които 79,6 хил. са в училища в селата. Година по-рано записаните ученици са били 572,5 хил. През 2020 г. основно образование в общообразователните училища са завършили 59,9 хил. (58,8 хил. през 2019/2020), а средно образование – 25,5 хил. ученици (25,8 хил. година по-рано).

През учебната 2020/2021 година студентите у нас, записани в четирите образователно- квалификационни степени „професионален бакалавър“, „бакалавър“, „магистър“ и „доктор“, са 226,4 хил., като в сравнение с предходната учебна година броят им остава почти непроменен (226,6 хил. преди година). За придобиване на образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър“ в колежите се обучават 7991 студенти. Спрямо предходната година броят им намалява с 242 души. От общия брой 1564 са записани в частни колежи. През 2020 г. ОКС „професионален бакалавър“ са придобили 1712 студенти, от които жените са 60,3%.

Най-голям е броят на дипломираните в областите „Здравеопазване“ (655 души), „Технически науки и технически професии“ (307), „Персонални услуги“ (249), „Бизнес и администрация“ (201) и „Образование“ (107). За придобиване на ОКС „бакалавър“ и „магистър“ в университетите и специализираните висши училища се обучават 211,8.

Чуждестранните студенти са 16,7 хил., което е с 2,4% повече спрямо миналата учебна година и ръст от 29,1% спрямо учебната 2016/2017 г. Най-голям е броят на младежите от Гърция (24,5%), Обединеното кралство (16,1%), Германия (9,2%), Украйна (7%) и Република Северна Македония (6,1%). Студентите чужденци у нас избират да учат специалности предимно в областта на здравеопазването, като 62,1% от тях се обучават в тази област, а 48% от всички изучават „Медицина“.

Общо 6570 докторанти (6440 година по-рано) се обучават у нас към 31 декември 2020 г. От тях 52% са жени. В редовна форма на обучение са зачислени 3607 души. Намаляват обаче новоприетите докторанти, като те са 1758 при 1919 година по-рано. Най-голям дял от докторантите се обучават в област София (столица) – 55,7%, следвана от областите Варна (11,1%) и Пловдив (9,2%). Чуждестранните докторанти са 608.

ПУБЛИКУВАЙ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар!
Моля въведете вашето име тук

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.