Студентските съвети на над 20 държавни висши училища се събират на извънредно заседание днес в Пловдивския университет.  Причината е поисканото от ръководствата на университетите увеличение средно с 20% на таксите за обучение от есента. Дискусията се случва веднага след края на Университетските зимни игри, които се проведоха през изминалата седмица в курорта „Пампорово“.

Проекторешението на правителството за скока им беше оповестено преди дни и е в процес на обществено обсъждане до 18 април. Увеличението касае основно специалностите в сферата на педагогическите, хуманитарните, социалните, стопанските и правните науки, както и техническите и природните специалности и здравеопазването.

“Ако се окаже, че най-засегнатите университети – Великотърновски, Югозападен, медицинските и техническите университети, които твърдят, че в тях темата е обсъждана широко, а студентите не знаят за това и че идеята е била предложена на Академичните съвети и успешно е минала, без съответните представители, ще бъде направено предложение до МОН за рестрикция на  въпросните учебни заведения”, каза председателят на НПСС Даниел Парушев.

Организацията не е срещу увеличаването на таксите, ако това се налага, но завишението да започва от първи курс, а приетите да завършват със същата, с която са започнали обучението си.

Очаква се НПСС да излезе със становище срещу подготвяното завишение, заради инфлацията.