Кандидатурите за 15-тото издание на конкурса трябва да бъдат изпратени до края на март

Националното представителство на студентските съвет обяви старт на процедурата по подаване на мотивирани предложения за приза „Студент на годината“. Кандидатурите трябва да бъдат изпратени до 31 март 2022 година на e-mail: student@npss.bg, с куриер или по „Български пощи“ на адрес: София 1000, пл. Народно събрание №10, ет. 4, стая 411, НПСС. Церемонията по награждаването ще се състои през април.

Всички условията за участие в 15-тото издание на конкурса, което се провежда под патронажа на МОН, могат да се видят на: www.studentnagodinata.eu

И тази година НПСС ще отличи най-добрите студенти на България в следните категории: Педагогически науки, Хуманитарни и социални науки, Стопански науки, Правни науки,  Природни науки, математика и информатика, Технически науки, Аграрни науки и ветеринарна медицина, Здравеопазване, Спорт, Изкуства, Сигурност и отбрана, Чуждестранен студент в България, Студент – доброволец,  Докторант на годината.

Кандидатите трябва да имат успешно завършен първи курс; да нямат невзети изпити и да не са прекъсвали обучението си.

Първото издание на конкурса се провежда през декември 2006 година. Целта на събитието е да бъдат удостоени студенти от различни области на висшето образование за постигнати от тях значими резултати в науката, културата, спорта и други дейности, свързани с образователния процес на национално и международно ниво.