Сдружения и фондации искат отмяна на заповедта да влизат в клас само с разрешение от МОН и Регионалното управление на образованието

1429201114_8_800x-

Неправителствени организации се обявиха против заповед на просветното министерство за забрана на срещи в училищата без съгласуване с МОН или началника на съответното Регионално управление на образованието. Досега влизането на представители на сдружения и фондации ставаше по преценка на учителите и директора.

Новите правила са обявени в писмо до началниците на РУО, подписано от зам.-министъра на образованието Таня Михайлова, и са спуснати до школските шефове. Като причина за ограничението се посочват  зачестилите посещения на НПО-та в училищата, които трябвало да гарантират  “безопасна и здравословна среда”.

Неправителствените организации са категорични, че това писмо ограничава автономността на училищата. Те цитират и Закона за училищното и предучилищното образование, според който “училищата чрез директорите и учителите имат правото да преценяват своите партньори и са достатъчно компетентни, за да оценят съдържат ли предложенията на гражданските организации добавена стойност за учениците”.

“Гражданските организации в продължение на години работят в училищата за въвеждане на съвременно и качествено образование, за задържане на деца в училище, за превенция на агресията. Повечето политики и програми на МОН са въведени след дългогодишна работа и усилия на граждански организации. Неправителствени организации от години работят в училищата за повишаване на здравната и сексуална култура на учениците, превенция на ХИВ, СПИН, ранни бракове”, се казва в писмото на организациите до образователния министър Красимир Вълчев, като настояват за отмяна на новите правила. Сред тях са фондация „Център за приобщаващо образование”, Дружеството на ООН в България, сдружение „Младежки клуб Рома-Столипиново”, „Алианс за регионални и граждански инициативи”.