Учредителят на фондация „Световен образователен форум България“ и директор на ОУ „Райна Княгиня“ участва в заседанието на Общото събрание в Лисабон

Учредителят на фондация „Световен образователен форум България“ и директор на ОУ” Райна Княгиня” Мария Гайдарова беше номинирана за член на борда на Европейската асоциация на училищни директори (ESHA). Окончателното гласуване ще се извърши през октомври т.г. и в него ще вземат участие всички 37 представители с право на вот в Общото събрание на организацията.

Гайдарова участва в първото за годината заседание на Общото събрание на 14 и 15 февруари в Лисабон. По време на срещата са били представени презентации от националните координатори на Финландия, Франция, Гърция, Германия, Ирландия, Израел, Италия, Холандия и Испания. Мария Гайдарова е презентирала образователните политики на България.

„Работната програма беше изключително наситената и динамична. Освен актуализиране на стратегията на ESHA , финансовия отчет за 2019 година и отчет на проекти, участниците в срещата се включиха в групова работа и дискусии за изготвяне на документи, които да бъдат представени за одобрение пред Европейската комисия. Всички получихме покана за  участие и в конференцията на Отворено общество“, каза за „Уча в Пловдив“ Мария Гайдарова.

Фондация „Световен образователен форум България“ е одобрена за  официален представител на България в Европейската асоциация на училищни директори от 2019 г.

“Амбицията ни е да бъдем активно включени в процесите за подобряване на качеството на образование на европейско ниво, да осъществяваме регулярен международен обмен на добри практики, да участваме в международни конференции, да продължим с разширяването на нашата професионалната общност от  директори и учители – лидери и новатори. Това е начинът за устойчиво развитие на уменията  и постигане на успех на всички нива и от всички участници в образователния процес, еднозначен път за постигане на търсената позитивна  промяна в българското училище “, каза още Мария Гайдарова.