photo_verybig_977842

Проектът “Нов шанс за успех”, който обучава хора над 16 години, отпаднали по една или друга причина от образователната система, вече ще покрива класовете до 10-и. Той ще продължи и през новия програмен период, като общият бюджет е 25 млн. лева – по-голям от досегашния. За първи път партньор по проекта ще е и Държавната агенция за бежанците, тъй като ще се даде шанс за ограмотяване не само на хората от малцинствата, но и на мигрантите.

Досега програмата предвиждаше обучение до 7 клас, а занапред ще стига до 10-и. Близо 200 училища от цялата страна са участвали в проекта и са раздали сертификати за четирите етапа – 4, 5, 6 и 7 клас. Успешно положитилите изпити са 13 500 души. Почти 100% са заявили желание да продължат образованието си, ако им се даде такава възможност. Всеки четвърти заявява, че това е най-важната придобивка в живота му. Повечето от възрастните са представители на малцинствата, в много от случаите децата им се обучават в по-горен клас, от който те покриват.