Министерството на образованието и науката ще стартира нов проект по Програма „Образование“, с който ще подкрепи деца, родители и учители в детските градини. Това каза заместник-министърът на образованието и науката Емилия Лазарова в УНСС на конференция „Педагогическата комуникация – социална и емоционална“, организирана от Центъра за обучение и квалификация на педагогическите специалисти, Синдиката на българските учители и Института по реторика и комуникации.

Основната цел на проекта ще бъде разгръщане на потенциала на децата от предучилищно образование чрез подкрепа за личностното им развитие с оглед по-успешната им социална реализация. Сред дейностите, които ще бъдат финансирани, е повишаването на  квалификацията на педагогическите специалисти за обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие, включително социално-емоционалното учене в детските градини.

Предвидена е интензивна работа с родители на ниво детска градина и яслени групи и на ниво училище с групи за задължително предучилищно образование. Главната цел е формиране на положителни нагласи към ученето, тъй като педагогът в детската градина е първият, който въвежда детето в системата на образованието.