С водосвет беше открит нов корпус за децата от начален в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ в село Марково. В него са обособени две класни стаи. Нуждата да се изгради допълнителна постройка за училището е заради завишения прием на ученици през последните няколко години.

„Почти пред закриване с по-малко от 50 деца, днес училището в Марково се радва на 200 възпитаници, като само първокласниците са 39. И показва изключително високи резултати на националните външни оценявания“, каза кметът на община „Родопи“ Павел Михайлов.

Разширена е и детска градина „Веселушка“ в Марково. В рамките на няколко месеца беше изградена пристройка за нова яслена група, разположена в двора на детската градина.

Марково е най-бързо растящото населено място. Само за миналата година в селото са се родили над 40 бебета, което го поставя на първо място в общината по брой на новородените.

Децата от ДГ „Ралица“ в село Белащица също ще се обучават в обновена сграда. Поставена е топлоизолация и е направен ремонт на покрива.