Оборудваната с висок клас техника зала е за обучението по новата специалност „Приложно програмиране”

21769162_1723771281262870_370681387_o

С модерен интерактивен кабинет, специално оборудван за обучението в новата специалност „Приложно програмиране”, стартира учебната година Професионалната гимназия по електроника и електротехника. Учебните планове предвиждат формирането на задълбочени теоретични и практически знания и умения, които да позволят на завършващите успешно да се реализират в сферата на IT технологиите.

С откриването на новия, компютърните кабинети в училището стават общо 10.

Още със старта на новата учебна година започна езиковата подготовка на първата група ученици, които ще заминат на стаж в Англия по „Еразъм+”. Те вече са селектирани по утвърдени критерии, като умения и знания по професионалната подготовка, висок успех по специалните предмети, езикова компетентност, участие в състезание и извънкласни дейности. 15 ученици ще стажуват в английски фирми на реални работни места в продължение на три седмици през октомври. Другата група за Англия ще пътува през март догодина.

Гимназията спечели  Харта за мобилност в областта на професионалното образование за 2017-2020 година. Тя се дава за висококачествени проекти за мобилност и дава възможност на учебното заведение да кандидатства по програма „Еразъм плюс“ при облекчени условия. Училището е отличено също с плакет и сертификат за качествено изпълнение на проекти по „Еразъм плюс“ от Центъра за развитие на човешките ресурси.

Трета група ученици от 11 и 12 клас ще практикува в Чехия, отново по програма „Еразъм+”. През април други 10 ученици заминават на двуседмичен стаж в Италия. Учителите пък ще добиват компетентности за въвеждане на дуалното обучение в Болоня.