item_izpit

Учениците в 7 клас да държат изпит за пътна безопасност и ако не го преминат успешно, да не могат да вземат книжка, дори когато станат пълнолетни. Това предлагат от Държавно-обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата, пише “Монитор”.

Ползва се опитът от Франция, където съществува стройна система за обучение на учениците за безопасно участие в движението по пътищата. Обучават се пешеходци, велосипедисти и мотопедисти. След като натрупат необходимия набор от знания, в 7-и клас децата задължително получават сертификат за безопасност след полагане на изпит, без който не могат да придобият правоспособност за управление на МПС.

Австрия също ще ни служи за пример. Там след получаването на книжката в срок от 3 до 9 месеца новият водач трябвало да се яви за двудневно обучение със собствения си автомобил за управление при сложни условия – хлъзгав път, взимане на завои, аварийно спиране и други. В случай че водачът не се яви, следвало отнемане на книжката.

В българския закон за предучилищно и училищно образование няма и една дума за безопасност, отчитат от комисията, която е провела поредното си заседание в МВР наскоро. Още в 1 клас са включени подобни занятия, но те имат само информативна задача и не са обвързани с полагането на изпит.

Затова от звеното взели решение да се изпрати писмо до министъра на образованието и науката Меглена Кунева за предприемане на действия за ангажиране на системата с проблемите на опазване живота и здравето на децата чрез законово обвързване.