Close-up medical syringe with a vaccine.

По последни данни на национално проучване, направено от синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“, 42,5% от работещите в системата биха се ваксинирали. В много градове, включително и в Пловдивско, процесът на имунизация вече стартира. В сравнение с предходното допитване, броят на желаещите се е увеличил двойно. Все още има работещи в образователните институции, които се колебаят, а около 15% категорично заявяват, че засега няма да се ваксинират, показват резултатите от допитването.

„МОН заяви, че ще прави национално проучване за причините, поради които работещите в образованието не искат да се възползват от ваксините, което едва ли ще установи нещо, което да породи стратегия. В момента образователната система е спокойна и задаването на много въпроси би я разлюляло. Синдикат „Образование“ адмирира ваксинирането, но при гарантиране доброволния принцип и запазването на авторитета на учителя“, коментира лидерът Юлиян Петров.

По въпроса за националното външно оценяване след 4. клас, 80,6% от респондентите са за неговото отпадане. Във връзка с идеите за започване на учебната година преди 15 септември, 89,7% от учителите не я подкрепят.

86,1 на сто от анкетираните не подкрепят и удължаването на учебната година. Никой не е възразил срещу проектните дейности, които се провеждат след края на учебното време, но ако са по желание на родители и ученици и при възможна организация от страна на образователната институция. Над 350 училища, които използваха проектни дейности през декември миналата година, ще завършат с три седмици по-късно.

„Синдикатът е за надграждане на образователни политики в посока занимания по интереси, социализация на учениците и тяхното приобщаване в училище. Учителят има предел и не може да бъде безкрайно натоварван. Нека МОН да назначи повече специалисти, които да не преподават пряко, а да се занимават с учениците в извънкласните дейности, както се случва във Финландия, Дания, Англия и други държави“, каза още Юлиян Петров.