Повишават квалификация на учителите по професионална подготовка, стана ясно на първата работна среща на Секторния съвет за електрическа мобилност

Нови учебни програми ще бъдат разработени за специалността „Електрически превозни средства”. Това стана ясно по време на първата работна среща на Секторния съвет за електрическа мобилност, която бе открита от заместник-министъра на образованието Таня Михайлова. Иван Костов, координатор на Съвета, отбеляза колко важен е този формат за връзката между бизнеса и училището.

Осем професионални гимназии предлагат обучение по специалността „Електрически превозни средства“ , сред които и пловдивската ПГ по транспорт “Гоце Делчев”.

Част от темите, обсъждани на срещата, бяха разработването на нови учебни програми и планове и на изпитни материали за подобряване на качеството на учебния процес за  професиите „Техник на транспортна техника“ и „Монтьор на транспортна техника“, както и предстоящи обучения на учители. След дискусиите бяха взети решения за актуализиране на квалификацията на учителите по професионална подготовка, включително и за надграждаща квалификация или преквалификация чрез магистърските програми, които университетите предлагат. Беше обсъдено разширяването на обхвата на професиите и специалностите, които са свързани с електрическата мобилност. Наред със специалността „Електрически превозни средства“, дейностите на Съвета ще се насочат и към енергетиката и киберсигурността. По отношение на държавните образователни стандарти и учебно-изпитните програми Съветът ще положи усилия за развитие на дигитални и предприемачески умения като ключови компетентности, необходими за всеки специалист в областта на електрическата мобилност.