Нови такси  за студентите платено обучение се въвеждат в Медицински университет-Пловдив от новата учебна година, става ясно от заповед на ректора на база решение на Академичния съвет, публикувана на сайта на висшето училище. Таксите се регламентират със Закона за висше образование и измененията от 25 февруари 2020 г., както и във връзка с Постановление на Министерски съвет, което дава диференцираните нормативи за издръжка на обучението на студенти по професионални направления. Миналата година те също претърпяха корекция нагоре, увеличение ще има и през настоящата.

Към момента приетите в специалност „Медицина” платено обучение внасят такса от 10 448.09 лв., а новата за студентите от 1 до 5 курс става 12 207 лева. Шестокурсниците ще плащат 11 957 лева.

По-малко е увеличението за „Дентална медицина” – от 8 032.98 лева на 8 816 лева. За шести курс таксата е 8 566 лева. Минимално се покачва таксата и за платено „Фармация” – от 9 446.70 лева на 10 006 лева.

За класираните по държавна поръчка студенти от 1 до 5 курс в трите магистърски специалности годишната такса е 1200 лева. Шестокурсниците ще плащат 950 лева.

За приетите в платена форма медсестри и акушерки таксата през новата академична година ще е 5 100 лева, а за специалностите в Медицинския колеж- 5 290.

Магистрите от „Управление на здравни грижи“, „Обществен и здравен мениджмънт“ и „Мениджмънт на медико-социалните дейности и обществено здраве“ ще плащат по 1774 лева. 2316 лева е годишната вноска за „Рехабилитация, уелнес, СПА и балнеолечение“.

Няма промяна в таксата за чуждестранните студенти. Тези, които ще се обучават на български език ще плащат по 7000 евро, а 8000 евро е обучението на английски език за „Медицина“ и „Дентална медицина“. 6000 евро е таксата за „Фармация“.