Прием в нови специалности на английски и френски език обявява Университетът по хранителни технологии. Вузът възстановява обучението по „Технология на ферментационните продукти“ на френски език, в която  има 20-годишна традиция. Досега по нея се подготвяха магистри, а от тази година по специалността ще има прием за бакалаври, каза зам.-ректорът по учебна дейност доц. Христо Спасов.

Другата нова специалност е „Технология на храните и напитките“, в която ще се преподава на английски език. Продължава приемът в специалностите „Компютърни системи и технологии“, „Туризъм“ и „Индустриален мениджмънт“, където съществува възможност  обучението да се провежда, освен на български, и на английски език.

За да бъдат приети в чуждоезиковия департамент, кандидат-студентите трябва да отговарят на определени условия. От тях се изисква да представят сертификат, че владеят  съответния език на ниво В2 или са се обучавали определен минимум от часове.

Студентите от тези специалности ще имат възможност да осъществят студентска мобилност в периода на следването си. Вече има подписан  договор с университет от Нидерландия, който дава шанс за споделено обучение и получаване на двойни дипломи.

Редовният изпит е на 9 юли.