graduation

Нови правила за прием на студенти и докторанти във висшите училища предвижда законопроектът за промени в Закона за висшето образование, чието разглеждане на второ четене започна парламентарната просветна комисия. Държавата ще определя за колко души ще осигурява издръжка и обучение на базата на оценка на учебната и научна дейност, реализацията на завършващите, икономическите приоритети на страната и заявката на вуза. В бъдеще приемът ще се гласува от Министерски съвет по предложение на министъра на образованието в срок до 30 април, решиха депутатите. Досега приемът се изготвяше въз основа на заявка, направена от висшите училища. Предстои гласуване в пленарна зала. МС ще има последна дума и за бройките за платен прием.

Народните представители се обединиха около идеята общият прием да не надхвърля този от предходната година.