Всички държавни и общински училища могат да кандидатстват за финансиране по Националния план за възстановяване и устойчивост

Всички държавни и общински училища могат да кандидатстват за финансиране за създаване на STEM центрове по Националния план за възстановяване и устойчивост. Това става ясно от проекта за концепция за изграждане на училищна STEM среда, публикуван за обществено обсъждане. Писмени предложения и възражения се подават до 10 ноември.

Основната цел на дейностите в рамките на проекта е да се създаде подходяща среда, чрез която да се повиши дигиталната грамотност и мотивацията за учене и да се насърчат интересът и развиването на умения в дисциплините и областите, свързани с природни и инженерни науки, изкуствен интелект, роботика, ИТ, а наред с това и предприемчивостта за тяхното практическо приложение, включително в областта на изкуствата.

Според посочените в проекта изисквания обзавеждането и интериорното оформление в училищните STEM центрове следва да отговарят на изискванията на наредбата за физическата среда. В рамките на бюджета може да се избират едно или комбинация от няколко учебни направления, оформени като зони в STEM центровете, според потребностите на училището. Допустимо е и закупуването на оборудване, свързано с изучаваните специалности.

В зависимост от избраните направления, за различните видове училищни STEM центрове могат да бъдат включени и учебни работилници (Maker space).

Общата сума, която ще бъде разпределена, е 527 624 000 лева.

За финансиране могат да кандидатстват училища, които не са получавали средства по националната програма за STEM среда. Тези с до 50 ученици имат право на не повече от 50 000 лева, от 51 до 200 – 150 000 лева, от 201 до 400 – 200 000 лева, от 401 до 1000 – 300 000 лева, а максималната сума от 600 000 лева е за учебни заведения с над 1000 ученици.

Достъп до средства ще имат и училища, които са били финансирани по националната програма. За тях обаче сумите са по-малки: 50 000 за учебни заведения с до 200 деца, 100 000 – от 201 до 400, 200 000 – от 401 до 1000, 300 000 – за училища с над 1000 деца.

С парите от програмата ще могат да се изграждат и високотехнологично оборудвани и свързани класни стаи. Минималната сума за училищата с до 50 деца е 10 000 лева, а максималната – за учебни заведения с над 1000 ученици – 80 000 лева.

Типовете лаборатории, които могат да се изграждат, са: Изследователски лаборатории –(Роботика и кибер-физични системи, Дизайн и 3D прототипиране; Математика и информатика); Класна стая за креативни дигитални създатели; Център за млади изследователи (начален етап); Център за технологии в креативните индустрии; Център за дигитални създатели; Център по природни науки, изследвания и иновации.