Зам.-министър Диян Стаматов даде старт на шестото издание на панорамата на професионалното образование в панаира.

Зам.-министър Диян Стаматов даде старт на шестото издание на панорамата на професионалното образование в панаира.

Три нови дирекции – „Професионално образование“, „Учебници и училищна документация“ и „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ ще бъдат обособени в Министерството на образованието и науката. Това предвиждат промени в Устройствения правилник на ведомството, приети на днешното правителствено заседание.

Изграждането на новите дирекции е с цел по-добро управление на професионалното образование, обучение и ориентиране, предстоящите процедури за учебници по новите учебни програми, както и с обучението на българите, живеещи извън пределите на страната, и развитието на детски градини и училища у нас и в чужбина.

Предвижда се обединение на досегашните дирекции „Формиране, анализ и оценка на политиките” и „Информационни и комуникационни технологии” в дирекция „Политики за стратегическо развитие и информационно осигуряване”. Досегашната дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието“ става „Приобщаващо образование“.

Обединяват се и дирекциите, отговарящи за протокола и за международното сътрудничество. Обособява се самостоятелна дирекция „Връзки с обществеността“. Предвижда се подсилване на административния капацитет, свързан с предварителния контрол.

От функциите на дирекция „Организация, контрол и инспектиране” отпада инспектирането, тъй като новият Закон за предучилищното и училищното образование предвижда тази дейност да се извършва от Национален инспекторат по образованието.

Издаването на удостоверения APOSTILLE на образователни и удостоверителни документи, както и поддържането на регистрите, ще се осъществяват от МОН до края на 2016 година, а от началото на следващата – от Националния център за информация и документация към МОН.