Пенсиониране на досегашните титуляри наложи организирането на конкурси, на които кандидатите трябваше да представят тригодишна програма за развитие на детското заведение

Нови директори ще управляват 7 пловдивски детски градини през идната учебна година. За повечето от обявените още през пролетта 10 вакантни позиции до конкурс са били допуснати средно по двама кандидати. Смяната е основно заради пенсиониране на директори и временно изпълняващи. Догодина се задава още една вълна в детските градини. Според регламента те трябва да покажат знания за законовите и подзаконовите нормативни актове в предучилищното и училищното образование, както и да представят 3-годишна програма за развитие на избраната детска градина.  Другите изисквания са висше образование, 5 години педагогически стаж, да нямат дисциплинарни уволнения и заболявания, които застрашават живота и здравето на децата.

Антоанета Златанска спечели конкурсите за две от градините. Главният учител от ДГ „Захарно петле“ е предпочела да поеме ДГ „Чучулига”. Тя е спечелила надпреварата и за ДГ „Рая”, за която е била единствен кандидат. Така че засега детското заведение остава без титуляр. Тази година Златанска бе удостоена с почетна значка на Пловдив по повод 24 май.

ДГ „Дружба” занапред ще се ръководи от Силвия Атанасова, която беше временно изпълняваща длъжността там.  ДГ „Едгар Бороу” също ще продължи да се управлява от  Димка Христова.

Предишният зам.-директор на ДГ „Майчина грижа” Светлана Джаникян застава начело на ДГ „Мир”. А директорът на ДГ „Радост” Анелия Божанова оглавява  ДГ „Малкият принц”.

Учителят от ДГ „Наталия” в район „Източен” Боряна Калайджиева, която също бе удостоена с почетна значка на Пловдив на 24 май, става директор на ДГ „Росица”.

Теодора Симеонова е новият директор на ДГ „Велимира”. Досега тя беше учител в детското заведение, а тази година получи и почетната значка на Пловдив за заслуги в образотелната система.

ДГ „Таня Савичева” остава с досегашния си директор, тъй като след конкурса не бе излъчен победител. Същата е ситуацията и за ДГ „Рая”.