Нови дати за общинските кръгове на олимпиадите по отделните предмети обявиха от Регионалното управление на образованието и от МОН

2111082194

Въпреки че 11 януари попада сред неучебните дни, поради удължената зимна ваканция, утре ще се проведе общинският кръг на олимпиадата по руски език, който веднъж вече бе отложен. Началото за всички е 13 часа в училищата, заявили предварително участие – ОУ ”Алеко Константинов”, Математическа гимназия, Хуманитарна гимназия, ЕГ „Иван Вазов“, Национална търговска гимназия,  СУ “Проф. Асен Златаров”-Първомай.

Днес трябваше да се проведе олимпиадата по български език, но тя също бе отложена два пъти, заради удължаването на ваканцията. Последната обявена дата от Регионалното управление по образованието е 14 януари с начало 9 часа.

Със заповед на министъра се променя датата на общинския кръг на олимпиадата по физика от 14 на 22 януари от 14 часа, а олимпиадата по информационни технологии се мести от 13 януари на 20 януари. Общинските кръгове по другите природни науки остават на оповестените в началото на учебната година дати – география до 22 януари, химия – до 22 януари и биология – до 31 януари.