Тестът по биология и химия е на 9 юли, по етика – на 6 юли. Приемът на документи е от 8 юни до 2 юли, но няма да е на място, а онлайн

Нови дати за кандидатстудентските изпити обяви Медицинският университет. Пандемията, свързана с COVID-19, е причина да бъдат въведени промени в организацията на кампанията, обявиха от вуза.

Тестът по биология и химия, който беше насрочен за 1 юли, се премества на 9 юли. Конкурсният изпит за прием при магистърските специалности ще бъде в рамките на един ден под формата на тест с два модула – биология и химия, като за за всеки от тях се поставят отделни оценки. Изпитният вариант по биология включва активни и пасивни въпроси и задачи, съобразени с учебния материал за задължителна подготовка от 8, 9 и 10 клас на средното училище. Вариантът по химия съдържа въпроси и задачи от учебното съдържание за задължителна и профилирана подготовка от 8 до 11 клас, които обхващат  материал от органична и неорганична химия.

Изпитът по етика за бакалаври и професионални бакалаври ще бъде под формата на тест и ще се проведе на 6 юли, а не както предварително бе обявен за 3 юли.

На 7 юли е изпитът по социална медицина и здравен мениджмънт, а за 13 юли е насрочен изпитът по скулптиране.

Остава непроменена присъствената форма на кандидатстудентските изпити. За нормалното им протичане ще бъдат създадени необходимите условия за спазване на всички противоепидемични мерки и стандарти, съгласно препоръките на МЗ, Националния оперативен щаб, РЗИ и другите компетентни органи, уверяват от ръководството.

Документи за кандидатстване няма да се приемат на място, а само онлайн. Кандидат-студентите ще подават заявления през сайта на университета. Приемът е от 8 юни до 12 часа на 2 юли. От просветното министерство обещаха, че на 26 юни дипломите на зрелостниците ще бъдат раздадени, така че да имат време да подадат документи.

Тази година МУ  чества 75-годишнина от основаването си.