Подаването на документи започва от днес, първата изпитна сесия е на 27 юни

Нови дати за кандидатстудентската кампания обявява Аграрният университет. От днес започва подаването на документи за кандидатстване с оценки от ДЗИ. Крайният срок е 10 юли. Тези, които ще се явят на конкурсен изпит, също подават заявления от днес. До 26 юни е срокът за първата основна изпитна сесия, а от 29 юни до 24 юли – за втората.

Независимо дали са избрали да кандидатстват с оценки от матура или да се явяват на изпит, участниците в кампанията подават документите в Аграрния университет или чрез ЦКПИ в Стара Загора и НАПС в София и техните филиали в страната. Другата възможност е онлайн на адрес: www.apply.au-plovdiv.bg.

Единствено за явяването на допълнителните кандидатстудентски изпити (10-14 август), документи се подават само на място в университета.

Първата сесия е предвидена за 27 юни. На тази дата ще се проведат изпитите по биология, български език и география. Втората и третата сесия са, съответно на 25 юли и 15 август. Университетът  има готовност изпитите да бъдат организирани и проведени присъствено или в електронна среда, в зависимост от епидемиологичната обстановка. Кандидатите ще бъдат своевременно уведомени.

Кандидат-студентите могат да избират между следните бакалавърски специалности за учебната 2020-2021 г.: Агрономство (Полевъдство), Лозаро-градинарство, Декоративно градинарство и озеленяване, Тропично и субтропично земеделие, Растителни биотехнологии, Растителна защита, Зооинженерство, Аграрно инженерство, Екология и опазване на околната среда, Аграрна икономика, Бизнес икономика, Икономика и управление на регионалното развитие, Аграрен туризъм.

Подаването на документи, участие в следващо класиране, явяване на основни и допълнителни изпити и записване на приетите първокурсници, може да бъде направено и неприсъствено чрез онлайн приложението на сайта на АУ или чрез електронна поща в рамките на обявените срокове. Подадените онлайн заявления подлежат на потвърждаване от Учебно-информационния център: 032/654 250, 0882 384 293; uic@au-plovdiv.bg

Тази година Аграрният университет отбелязва 75-годишен юбилей. Основната част от събитията бяха преместени за втората половина на годината, заради епидемичната ситуация, а тържественото честване ще е през ноември. Висшето училище си спечели славата на национален и европейски образователен, научноизследователски и внедрителски център със значителен принос за устойчивия и интелигентен растеж на аграрния сектор, туристическия бизнес и развитието на регионите.