Веднага след избирането си той заяви, че ще се вслушва в критиките, ще търси консенсус, ще залага на диалога и екипния стил

Проф. Галин Иванов е новият ректор на Университета по хранителни технологии. За него своята подкрепа дадоха 130 от членовете на Общото събрание, което се проведе днес, а за опонента му – академик Атанас Павлов – 36. Общо гласуваха 171 души, действителните бюлетини бяха 169.

„Благодаря за подкрепата, голямото доверие означава големи очаквания и отговорности“, заяви проф. Иванов. Той изрази своята признателност към акад. Павлов за толерантната кампания и го увери, че за в бъдеще ще се разчита на неговата експертиза, а идеите му ще бъдат ползвани. Новият ректор заяви, че ще се вслушва в критиките, ще търси консенсус, ще залага на диалога и екипния стил.

„Всички предизвикателства могат да бъдат преодолени, когато работим заедно, затова избрах тази дума за мото на мандатната си програма“, добави той.

Акад. Павлов честити на новия ректор и пожела да бъде на висотата на очакванията на колегите.

В своята мандатна програма проф. Иванов акцентира върху повишаване качеството на обучение и адаптиране на действащите учебни програма към потребностите на пазара на труда и осигуряване на условия, стимулиращи участието на младите учени в научни форуми. Той предвижда да разшири обхвата на външното финансиране чрез механизма на публично-частните партньорства, както и да развива връзките с бизнеса. Проф. Иванов изтъкна ролята на Центъра по компетентност „Агрохранителни системи и биоикономика“, който предстои да бъде изграден с цел повишаване качеството на научните изследвания, и подчерта значението на стартирането на Институт за системни иновации в храните и виното към УХТ.

Като досегашен зам.-ректор по научна и международна дейност, проф. Иванов отчете необходимостта от разширяване на сътрудничеството с престижни международни организации и мобилността на академичния състав.

Новоизбраният ректор заяви, че за него приемствеността е ключът към устойчивост. В това се е убедил от работата си в различни ресори с трима досегашни ректори. В края на своето представяне той обеща спокойна и сигурна атмосфера, които са трамплинът за развитието на университета.

Преди гласуването двамата претенденти представиха мандатните си програми, а след това, повече от час, отговаряха на въпроси.

Работата на общото събрание продължи с избор на членове на Академичния съвет.

Кой е новият ректор

Проф. Галин Иванов е на 49 г. Той е зам.-ректор по научна и международна дейност в екипа на досегашния проф. Пламен Моллов и ръководител на катедра „Технология на млякото и млечните продукти“.

През 2003 г. придобива образователната  и научна степен „доктор”, а през 2016 г. ‒ научната степен „доктор на науките”.

През 2004 г. става асистент, а през 2005 г. главен асистент към катедра „Технология на млякото и млечните продукти“. Oт 2010 г. e доцент последователно в катедри „Консервиране и   хладилна  технология” и „Технология на млякото и млечните продукти“, а от 2021 г. е професор.

Декан е на Технологичен факултет при УХТ за мандат 2016-2019 г. Член е на Академичния съвет (от   2012 г.) и на Факултетния съвет на Технологичен факултет (от 2008 г.).

Доц. Иванов е специализирал в Университет АЕРЕС (Алмере, Нидерландия), в Университет на Бон  (Германия), Университет „18 март“ в Чанаккале, Турция и в Технологичен университет на Западна Померания, Полша. В периода 2016-2019 г. е извеждал лекции в Университета на Западна Македония (Флорина, Гърция). Съдейства за развитието на двустранните отношения и сключването на договори за   сътрудничество между УХТ и университети от Холандия, Гърция, Турция и Казахстан.

Доц. Иванов има над 100 научни публикации, участник е в над 10 научни проекти. Бил е научен ръководител на 7 докторанти, един от които чуждестранен и над 50 дипломанти.