Висшето училище се похвали със 100-процентово изпълнение на приема, преди дни е било подписано и рамково споразумение с Астраханския държавен университет

„Ако преди висшето образование се възприемаше като гаранция за успешна кариера,  днес има функцията да прави хората свободни. Бих искал да почувствате днешния ден особено лично. Пътят към знанието и свободата е дълъг“. С тези думи се обърна днес към първокурсниците на откриването на новата академична година на Пловдивския университет ректорът проф. Румен Младенов. Церемонията бе първа за него като ректор и той обеща безусловна и безкористна подкрепа от името преподавателите.

Зам.-ректорът доц. Мария Стоянова се похвали с изпълнен на 100% акредитиран държавен прием. Новите студенти са 3 900. С 50 повече над приема са бакалаврите от специалност “Педагогика на обучението по”, към която има засилен интерес.

Поздравления от името на министър Красимир Вълчев отправи зам.-министърът на образованието Петър Николов, който бе респектиран от европейската точност, с която бе дадено началото на церемонията.

„Не мислих, че закъснението ми от пет минути ще е фатално, но с изненада установих, че вие сте започнали навреме“, пошегува се зам.-министърът и пожела на всички студенти знанията и уменията, които добият, да им помогнат да се изградят като личности и да бъдат щастливи с избора си.

Церемонията по откриване на академичната година традиционно включваше ритуално предаване от абсолвентите на първокурсниците на символите на университета – издание на „История славянобългарска“ на Паисий Хилендарски, ключа и знамето на университета.

Пред “Уча в Пловдив” проф. Румен Младенов заяви, че е започнал поредица от срещи за сключване на партньорства.  Има интерес от страна на китайски студенти да се обучават у нас. Преди няколко дни ПУ е било подписано рамково споразумение с Астраханския държавен университет за реализация на академична мобилност, разработка на съвместни магистърски програми с получаване на двойна диплома по различни научни направления. Обсъдени са били възможности за общи публикации и проекти по програми за двустранно сътрудничество България-Русия, както и партньорство по “Еразъм+”.

През ноември предстоят избори за нови декански ръководства. Структурни преобразувания не се предвиждат.