Проф. д-р Ангел Учиков беше избран за ректор на Медицински университет-Пловдив с мандат 2023-2027 година на проведеното днес отчетно-изборно Общо събрание на висшето училище. То се състои от 315 делегати – 189 хабилитирани преподаватели, 63 нехабилитирани преподаватели, 47 представители на студентите и докторантите и 16 служители от администрацията. Вота си дадоха 305 делегати. За проф. д-р Учиков гласуваха 167 от членовете, а за проф. д-р Благой Маринов 109 души. Трети остана проф. д-р Румен Стефанов с 28 гласа.

За председател на новото Общо събрание беше избрана проф. д-р Мариана Мурджева, а за зам.-председател – проф. д-р Иван Иванов.

Ето какво сподели за „Уча в Пловдив“ новият ректор веднага след избирането си:

– Честита победа, проф. Учиков! Удовлетворен ли излизате от състезанието?

– Да, щастлив съм след тази убедителна победа с 58 гласа над опонента ми. Този резултат обаче ме задължава пред колегите. Оттук нататък ни чака тежка работа, за да оправдаем доверието.

– Готов ли сте вече с екип?

– Да, готов съм и следващата седмица ще го представя за гласуване на Академичния съвет. Наясно съм кого ще включа в него, но сега няма да посоча конкретни имена, след броени дни ще станат ясни.

– Кое е най-спешното, с което ще се заемете?

– Най-важно е да се успокоят хората и да променим психоклимата, тъй като имаше голямо напрежение. Кампанията също беше тежка. Доста неверни неща се казаха по мой адрес. По най-бързия начин ще се опитам потуша напрежението, за да започнем да работим по изпълнение на мандатната програма.

Кой е новият ректор

Проф. дмн Ангел Учиков е сред водещите специалисти по гръдна и коремна хирургия в България, специализирал е във Франция и Австрия. Има над 130 публикации в български и чужди издания, от които 101 са включени в базите данни Web of science и Scopus, а 24 са публикациите с импакт фактор. Той е част от авторските колективи на 6 учебника и монографии. Проф. Учиков е републикански консултант по хирургия и гръдна хирургия. Повече от 10 години е в управлението на една от най-успешните държавни болници като началник на Втора клиника по хирургия и заместник-председател на Съвета на директорите на УМБАЛ „Св. Георги“.

Преминал е през всички стъпала на университетската йерархия, а от 2011 г. участва в управлението на Медицинския факултет. В продължение на 8 години е бил заместник-декан по международно сътрудничество и проектна дейност, а от 2019 г. до момента е декан на факултета.