04d1b414859ef4d40987fd4cfe0da3f8

Училищата ще могат да предлагат нови професии за догодина само при условие, че има назначени редовни учители и е гарантирано практическо обучение. Заявления за разкриване на паралелки за придобиване на професия в СОУ и професионална гимназия се подават в срок до 16 януари в Регионалния инспекторат по образованието. Директорите трябва да гарантират качество на професионалната подготовка съгласно държавните образователни изисквания, за да получат одобрение и да бъдат включени в план-приема, който РИО ще защитава пред МОН.

Предложения а две специалности от една професия в паралелка ще се допуска при условие, че финансирането е в рамките на единния разходен стандарт за издръжка на ученик. Гимназиите, които са на подчинение на Министерството на земеделието и храните, трябва да съгласуват предложенията си с ведомството.

Не е тайна, че в последните години повечето професионални гимназии имат сериозни проблеми с попълването на паралелките. Въпреки че има глад на пазара за кадри от дадена професия, към нея липсва интерес от страна на родителите и учениците. Дори практиката в реална работна среща и договорите, които фирмите обещават за работа на успешно стажувалите, не примамват младежите към професии като тапицер, стругар, заварчик, автомонтьор, техник по транспортна или по битова техника, асансьорен техник, сухо строителство.