Целта е да бъдат привлeчени и студенти от българска народност зад граница

Министерският съвет прие Национална програма „Популяризиране на българското висше образование и кандидатстване на лица от българска народност, живеещи в чужбина, за обучение в български висши училища”.

Чрез програмата ще се даде възможност за представяне на българското висше образование в чужбина и за онлайн кандидатстване на лица от българска народност от чужбина. Това става чрез електронна платформа, която стартира пилотно през 2020 г. заради разпространението на пандемията от COVID-19. Предстои да продължи доизграждането й, успоредно с нейното функциониране.

Новата програма ще осигури възможност за съдействие от страна на Министерството на образованието и науката при организирането и участието на висшите и неделните училища в рекламни кампании в чужбина, където да представят обучението в българските университети и да популяризират постиженията и предимствата им. Конкретните цели са превръщане на електронната платформа в място, където всеки български или чуждестранен кандидат-студент да може да намери актуална, обективна и важна информация за специалността, по която иска да се обучава, във всички висши училища в България. Ще се осигури възможност българските висши училища да популяризират най-добрите си програми за обучение както на български език, така и на английски и други чужди езици. Друга цел е да се предостави лесен и бърз достъп до онлайн кандидатстването за обучение, което улеснява комуникацията с кандидатите.

Създаването на Националната програма е в изпълнение на последните промени в Закона за висшето образование, на изискванията на Плана за действие на Европейската комисия в областта на цифровото образование и спомага за изграждането на Европейското образователно пространство. По този начин се отговаря на необходимостта от повишаване на значимостта на българското висше образование и улесняване на неговата дигитална трансформация.