Здравното министерство облекчава провеждането на присъствения учебен процес във висшите училища

 

Облекчават се изискванията за провеждане на присъствен учебен процес във висшите училища, става ясно от предвидено в заповед на здравния министър Асена Сербезова, издадена днес. От понеделник, 21 февруари, присъственият учебен процес във висшите училища, освен изискването за „зелен сертификат“, е възможно обучение по график, при което не се допуска едновременно провеждане на практически или семинарни упражнения на повече от 50% от групите, както и смесване на групи. Разрешава се създаване на организация за провеждане на лекции при 50% заетост на помещенията.

Задължително остава изискването за носене на защитна маска от студентите и преподавателите, както и редовно проветряване на всеки час и дезинфекция на помещенията.