Гимназията е партньор по европейски проект с училища от Италия, Испания, Португалия и Латвия

Възможно ли е методът на Мария Монтесори, чийто подход е постигане на дисциплина в свободата и учене чрез изследване и експериментиране, да бъде приложен за нуждите на професионалното образование. С нелеката задача да изследват и анализират опциите за въвеждане на принципите на прочутия италиански педагог за обучението на гимназисти, които овладяват професия, са се заели професионални училища от 5 държави. Те обединяват усилия да оценят приложимостта на Монтесори способите при усвояването на занаят, като се придържат към европейската система за акумулиране и трансфер на кредити, придобити чрез професионално образование и обучение ECVET.

Българското учебно заведение, включено в проекта, финансиран по програма „Еразъм+“, е Професионалната гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване „Христо Ботев“. Пловдивските преподаватели се присъединяват към екипите на свои колеги от Италия, Испания, Португалия и Латвия, които също работят в сферата на професионалното образование. Целта на проекта е да допринесе за подобряване качеството на професионалното обучение в сектора на услугите, механиката и художествените занаяти. А заедно с това да се повиши и мотивацията на учащите.

Отправната точка е, че методът Монтесори залага на индивидуалния работен цикъл, при който учениците развиват съзнание за своите възможности, добиват увереност и се чувстват вътрешно мотивирани да работят.

„Вече проведохме първите работни срещи в Италия, запознахме със спецификата на тяхното професионално образование и набелязахме задачите по проекта. Фокусът е основно върху специалните предмети и взаимовръзката между тях. Ще бъде разработен специален въпросник, който всички партньори ще попълват, а на финала ще обобщим резултатите и ще изготвим доклад. За първи път се прави подобно проучване, защото Монтесори педагогиката се свързва по-скоро с децата в предучилищна и начална училищна възраст. Така че нашият проект се явява новаторски и очакванията са да даде различна посока относно приложението й в по-зряла възраст. Уменията за сътрудничество, уважение и самоконтрол са актуални във всички етапи, поясни директорът на ПГВАД Константин Костадинов.

Припомняме, че в работилниците на гимназията беше изработено част от оборудването за детските градини и училищата в Пловдив, които въведоха пилотно обучение по Монтесори по проект на Община Пловдив.