На зрелостника ще помагат 9-класничката от ПГ по дървообработване Тияна Найденова и Здравко Беляшки от ЕГ „Пловдив”

Първата ни задача е да разпространим сред учениците, че вече имат своя обществен защитник, каза 12-класникът

Зрелостникът от Националната търговска гимназия Николай Николов е първият младежки омбудсман на Пловдив. 12-класникът от специалност „Оперативно счетоводство” спечели конкурса за обществен защитник.

Институцията на Обществения посредник на територията на Община Пловдив реализира инициативата си за изграждането на неформален орган сред учениците се от деветите, десетите, единадесетите и дванадесетите класове, предвид заложените принципи и политики в Европейската харта за участие на младите хора в живота на общините и регионите. Документи за участие в надпреварата подадоха 21 ученици от 12 средни училища в града. 11 са допуснатите след събеседването на първия тур. Вторият етап се проведе от Временна комисия, в която влизат експерт към Регионално управление на образованието, експерт към общинската дирекция „Образование”, двама специалисти от екипа на Обществения посредник, начело с омбудсмана Борислав Стаматов.

След проведено тайно гласуване най-много точки събра Николай Николов от Националната търговска гимназия. На второ и трето място с еднакъв брой точки се класираха Тиана Найденова – 9-класничка от Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване, и Здравко Беляшки – ученик от 10 клас на Езикова гимназия „Пловдив”, които поемат функциите на заместници. Отпадналите кандидати получиха покани да станат представители на избрания младежки омбудсман в тяхното училище, както и в други неформални младежки групи и организации. По мнението на комисията всички кандидати предложили модерни идеи и показали знания, умения и интелект, натрупани не само в учебния процес.

Тиана Найденова

Първата работна среща на новосформирания екип от младежки омбудсман и неговите заместници се проведе днес, на която бяха дискутирани началните стъпки на неформалната институция, базирана върху представените концепции и идеи от Николай, Тиана и Здравко.

Здравко Беляшки

„Първата ни задача е да разпространим сред учениците, че вече имат своя обществен защитник. Ще създадем Фейсбук страница и сайт, за да популяризираме нашата дейност. Очакваме мнения, сигнали за нередности, предложения, които старателно ще преглеждаме и ще излизаме със становище”, каза за „Уча в Пловдив” Николай. Идеята му е да се създаде градско обединение на всички училищни парламенти или съвети, които заедно да работят по мащабни проекти и да решават проблеми. Към обединението могат да се присъединят и Евроклубовете в гимназиите, които пък помагат на младите хора да осъзнаят важността от гражданското участие в обществено-политическия живот.

„Знам, че не е лесно да бъде привлечен интересът на младите хора, но ще организираме интерактивни обучения, игри и събития”, добавя Николай. Той е категоричен, че обществената работа няма да му попречи да се готви за зрелостни и кандидатстудентски изпити. Намерението му е да остане да учи в България. Избрал си е специалностите от факултета по икономика и социални науки на Пловдивския университет. А след завършване на бакалавърската си степен смята да запише магистратура по политология.

През април тази година Николай беше избран за „Мистър ТФ фест” на панаира на тренировъчните фирми, където участва с учебна компания „Парадайс”. Той бе и част от отбора, който спечели националното състезание за най-добра бизнес идея на МОН. Екипът, съставен от ученици от различни гимназии в страната, презентира еко прибори от смола, които могат да заменят изцяло пластмасовите, да се използват за многократна употреба и да се разграждат в природата.