Професорът е сред първите 2% на топ учените в света

Проф. Николай Денков е новият служебен министър на образованието и науката. Той заема поста и в служебното правителство на Огнян Герджиков.  Днес президентът Румен Радев подписа указа за служебен кабинет. Министър-председател ще бъде ген. Стефан Янев – секретар по сигурност и отбрана на президента, офицер, бригаден генерал, служебен вицепремиер и служебен министър на отбраната в кабинета на Огнян Герджиков.

Класацията на Станфордския университет обяви в началото на тази година, че 12 учени от Софийския университет са сред първите 2% от най-добрите учени в света. Сред тях е и новият министър на образованието и науката. Класацията групира всички изследователи в 22 научни области и 176 подобласти. Тя е съставена въз основа на комплексен анализ, който обхваща информация за брой цитирания, Н-индекс, коригиран в съавторство Нm-индекс, цитати на статии при различни позиции на авторство и други.

Николай Денков е професор по физикохимия в университета. От 2008 до 2015 г. е ръководител на катедра „Инженерна химия“ и директор на магистърска програма „Дисперсни системи в химичните технологии“ във Факултета по химия и фармация на Софийския университет. От 2007 г. е доктор на химическите науки. Специализира в Япония и в Университета в Упсала, Швеция. Работи като водещ учен в изследователските институти на фирмите Unilever (САЩ) и Rhone-Poluenc (Франция).

Член е на работни групи към МОН и МС през 2012 и 2013 г. Участва активно в разработването на концепцията на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и в обсъжданията на Споразумението за партньорство за 2013 – 2020 г. между България и Европейската комисия.

От август 2014 г. до април 2016 г. е заместник-министър на образованието и науката, отговарящ за висшето образование и европейските структурни фондове. От 27 януари 2017 до 4 май 2017 г. е служебен министър на образованието и науката.

Носител е на голямата награда „Питагор“ на МОН за високи научни постижения, на почетния знак със синя лента и на голямата награда на Софийския университет за високи научни постижения.