Министерството на образованието обяви нови дати за кандидатстване в университетите в страната на лалетата

Министерството на образованието на Нидерландия официално обяви, че срокът за кандидатстване за учебната 2020/2021 г. се удължава. Всички програми, които имат срок за подаване на документи 1.май, автоматично удължават срока си до 1. юни. Новината бе обявена и в studielink – централизираната система за кандидатстване в Ниредландия.
Удълженият срок касае всички програми, които имат стандартен срок за кандидатстване 1. май, но не и онези, които са с квота, за които срокът за подаване на документи беше 15. януари, както и специфичните програми като тези в сферата на музиката, дизайна и изкуствата, за които вече се провеждат прослушвания и интервюта онлайн.

Програмите с квота имат обичаен срок за приключване на процедурата по селекция – 15.април, когато излизат резултатите на всички кандидати. Този срок също ще е отложен до 15.юни за някои университети, което на практика означава, че част от кандидат-студентите, които очакват резултатите си на 15. април, ще ги получат 2 месеца по-късно.

Новината идва вследствие на световната епидемия от COVID-19, която е засегнала над 190 държави. Карантината в Холандия засега е обявена до 15.апир, но администрациите на университетите обработват документи и нови кандидатури. Университетите са затворени, но всички студенти следват своите лекции и изпити онлайн. Има потвърждение от редица университети, че ще останат затворени до 1.юни и всички лекции и изпити до края на семестъра ще бъдат изцяло онлайн, тъй като повечето международни студенти са се прибрали по домовете си.

Няма да има нулева година в Ниредландия, обяви министерството на образованието и поясни, че всички 12-класници в страната ще завършат навреме, като няма да полагат някои от изпитите, а ще се взема предвид общия успех от средното образование. Намеренията са университетите да стартират учебната година в срок.