86% от държавната поръчка е попълнена, 184 първокурсници са избрали платено обучение

 640_102747818d797c5cf2bc5b4f4d493a12

Кандидидат-студентите не се наемат да учат математика, едва 37 на сто от местата за тази специалност в ПУ са запълнени, сочат резултатите след второ класиране. Бройките по държавна поръчка са запълнени до 86%, което съответства на 2706 нови студенти, съобщи зам.-ректорът проф. Христо Крушков. Той уточни, че в сравнение с миналата година процентът е нараснал с 13 на сто .

В редовна форма на специалностите от направление „Химически науки“ приемът е изпълнен наполовина, а в задочна форма – едва до 27%.

Към момента заетите места в „Социални, стопански и правни науки“ редовно са над 83%. Изключение прави само „Политология“, където са запълнени по-малко от половината от бройките. Най-високият процент е за направление „Психология“ – 98,89%. В „Икономика“, „Право“ и „Администрация и управление“ запълването на местата е съответно до 97,35%, 97,32% и 94,74%. За „Социология, антропология и науки за култура“ заетостта е 88,46, а за „Социални дейности“ – 83,33%.

При хуманитарните науки нацяло са запълнени местата за  редовна форма на бакалавърските филологически програми, като тези в „Теология“ – още след първо класиране. В направления „История“ и „Философия“ заетите места са съответно 73,33% и 86,67%.

Връща се интересът към изкуствата – изобразително, музикално и танцов, театър.

При педагогическите науки местата по държавна поръчка в редовна форма са изпълнени до 79% в направление „Педагогика“ и до 65,04% в направление „Педагогика на обучението по…“. В задочна форма традиционно местата се запълват по-бързо и има само 5% незаети.

Голям е интересът към задочно „Психология“, „Икономика“ и „Администрация и управление“, затова и след второ класиране техният държавен прием е нацяло изпълнен.

 В направление „Комуникационна и компютърна техника“ са се записали 82 на сто от бъдещите първокурсници по държавна поръчка, а в „Биотехнологии“ – 90%.

Безспорно голям интерес има към двете форми на обучение в професионално направление „Информатика и компютърни науки“. В редовна форма са запълнени всички места, а в задочна – 99,50%. При биологическите науки след второ класиране са заети 74,44% от местата в редовно обучение и 70% – в задочно. Запълнени са половината от редовните и половината от задочните бройки в направление „Физически науки“.

Наред с обявените записани след второ класиране 2706 нови студенти, в ПУ има и 184 първокурсници, които са избрали платено обучение.