11 ще се състезават за шефския стол, събеседването за представяне на план-програмите е идната седмица

Шестима от желаещите да оглавят общински детски градини не бяха допуснати до участие в надпреварата, сочи списъкът с преминалите първия етап по документи. Община Пловдив обяви конкурс за директори на 7 детски заведения и на Центъра за подкрепа на личностното развитие- ОДК.

Изискването към желаещите да заемат ръководния пост е да имат висше образование в съответното професионално направление и не по-малко от 5 години учителски стаж. Според други от критериите не трябва да са били дисциплинарно наказвани и да страдат от заболявания, които застрашават живота и здравето на децата. Именно последното условие посочва като мотив за недопускане общинската комисия, определена да проведе конкурса. Според експертите представените медицински документи не удостоверяват липсата на всички заболявания, цитирани в чл.2 от Наредба 4.

Допуснатите са общо 11. Те кандидатстват за ръководния пост в ДГ „Захарно петле“, ДГ „Весела“, ДГ „Буратино“, ДГ „Радост“, ДГ „Таня Савичева“, ДГ „Биляна“, ДГ „Рая“.

В състезанието влизат Милена Богданова – временно изпълняващ длъжността в ДГ „Радост” и бивш музикален педагог в ДГ „Малкият принц”. Допуснати до интервю са също Доротея Боева, Виолета Арнаудова, Тони Табакова, Наталия Коева, Цеца Иванова, Теодора Начева и Детелина Милкотева. Още един временно изпъляващ длъжността ще се бори за стане титуляр и това е Зорница Славовска, която в момента е начело на ДГ „Буратино”. Предучилищният педагог от ОУ „Васил Левски” – Кристина Йончева, също ще се състезава за директорския стол. Тя има и административен опит от община „Родопи”.

В състезанието влиза и дългогодишният експерт от общинския отдел „Образование” – Озден Мурадова. Тя временно ръководи ОДК и ще се бори за постоянно място.

Идната седмица допуснатите ще се явяват на втори етап от конкурса – защита на план-програма за развитие на детското заведение за период от 3 години и събеседване с комисия. Кандидатите трябва да са запознати със законовата и подзаконова нормативна уредба, която се прилага в системата на предучилищното и училищното образование.