Дейностите по проекта трябва да се реализират при стриктно спазване на противоепидемичните мерки, се казва в заповед на зам.-министър Таня Михайлова. Разрешена е хибридна форма

Не се допускат мобилности без ученици, освен ако иновацията не в областта нов начин на управление на училището. Това се казва в заповед на зам.-министъра на образованието Таня Михайлова по повод реализацията на националния проект „Иновации в действие“. Предвид COVID епидемията, МОН разрешава да се редуцира броят на учениците за сметка на учителите. Предстоящите дейности обаче трябва да се провеждат при стриктно спазване на противоепидемичните мерки.

Планираните дати могат да бъдат променени след консултация между партниращите училища, заради обучението от разстояние в електронна среда, което затрудни гостуванията и съвместните занимания. Според новите инструкции иновативното училище, което е домакин на мобилността, трябва да уведоми за новите дати своите партньори. Разрешено е да бъдат променени участващите ученици по класове, но при условие, че бъде запазен общият брой деца и учители, заложен в проекта за иновация.

От МОН допускат съчетаване на присъствена и онлайн мобилност. Едно от трите участващи училища може да се включи онлайн, а да не бъде на място. Другият вариант е част от участниците по проекта от трите учебни заведения да са в реалната класна стая, а останалите – във виртуалното пространство. Децата и педагозите, които се включват присъствено, трябва да спазват дистанция от 1.5 м и да носят защитни маски, като не бива да надвишават 30% от капацитета на залата.

В заповедта на Михайлова изрично се посочва, че не се допуска провеждане на форуми изцяло онлайн. Разрешена е хибридната форма, но преките участници и презентатори трябва да присъстват на място.

С 1 900 200 лева ще бъдат финансирани 602 учебни заведения, кандидатствали с проекти по Националната програма „Иновации в действие“. Според регламента на програмата всяко иновативно училище има възможност да сключва договори за партньорство с друго иновативно и с училище, което не е включено в Списъка на иновативните. Целта е да се споделят и популяризират добри практики като партньорите си гостуват едни на други и представят своите методи на преподаване. За първи път от съществуването на програмата се отпускат 50 000 лева за организиране на форуми за иновации – конференции, методически срещи, дискусии, уъркшопи, организирани на регионален и тематичен принцип.