Родители на деца от етносите влизат в клас – студентът по етнология Кадри Мехмедов мотивира децата от ОУ „Йордан Йовков”

Нито един отпаднал в 2/3 от училищата, които работят по проекта „Всеки ученик може да бъде отличник”, стана ясно на национална среща на Центъра за междуетнически диалог “Амалипе”

16809893_1495604710479830_1757921100_n

36 на сто от българските ученици в системата на средното образование са от ромската общност. Този процент, който не е официална статистика, бе коментиран на национална работна среща на директорите по проекта „Всеки ученик може да бъде отличник” на Центъра за междуетнически диалог „Амалипе”. Подобни анализи не се правят, тъй като учениците са равнопоставени и не се делят по етнически признак, но по информация на синдикати и неправителствени организации процентът се увеличава с всяка изминала година.

200 директори на училища от страната споделиха добри практики в работата си с децата от етносите. Статистиката показва, че 2/3 от училищата, които са част от професионалната общност “Всеки ученик може да бъде отличник”, нямат нито един отпаднал ученик за миналата учебна година, а 80 на сто от децата са продължили средно образование. В повечето селски училища децата били основно от ромски произход. Изцяло ромски училища има и в градовете Пловдив, Видин, Стара Загора, Монтана, Лом, Сливен, Ямбол, Пазарджик, Плевен, Шумен, София.

Като основно предизвикателство след приемането на новия закон за предучилищното и училищно образование директорите посочиха отнемането на осмия клас от основните училища. Това означава по-малко деца, трудно формиране на норматив и закриване на малките селски училища. Стремежът на голяма част от тях е да станат обединени, за да се гарантира пълен обхват и поне първа степен на професионална квалификация.

„Ромската образователна интеграция е в периферията на политиката за образование. Възприема се като компенсаторна мярка, т.е. как ромските деца да наваксат спрямо другите, а не като процес на модернизация. А проблемът с обхвата продължава да съществува – в начален етап 7 на сто от децата не са в училище. В прогимназията е още по-тревожно”, каза председателят на „Амалипе” Диян Колев.

Той посочи проектът „Твоят час” като изключително удачен за училищата с преобладаващ брой деца от етносите. Част от извънкласните дейности се водели от родители от общността. Клубове като „Мама и татко” са страхотни учители” били истинско вдъхновение за децата. Пример в тази посока е пловдивското ОУ „Йордан Йовков”. Бивш ученик на училището, който сега е студент по етнология в Пловдивския университет, е ръководител на клуб „Младежта е толерантност и устрем за образование”. В групата на Кадри Мехмедов има ученици от 7 и 8 клас, които посещавали Етнографския музей и други градски забележителности. Самият Кадри е баща на второкласник, който е също е ученик в „Йордан Йовков”.

“Всяка политика изисква добри учители и креативни директори, синхрон между всички институции. Изграждането на професионална общност е важна стъпка. Убедена съм, че след този форум всеки ще отнесе добра идея, за да намалим броя на отпадащите ученици, за привличане на добрите родители и превенцията на ранните бракова”, каза зам.-министърът на образованието Мария Гайдарова, която откри форума.

16808550_1495604663813168_910341274_n