Издателките от "Ния"  ще представят утре уникалния си проект
Издателките от “Ния” ще представят утре уникалния си проект

Неиздаван досега епилог, писан от Димитър Талев преди повече от половин век, е част от историческия роман „Самуил, цар български”, който ще бъде представен утре вечер в клуб „Петното на Роршах”. Това е първи проект на младото издателско студио „Ния”, създадено в Пловдив. Екипът се ръководи от млади хора между 26 и 32 години – Ирина Димитрова – филолог, Свилена Колева – юрист и Мария Тодорова – филолог. Последните страници, в които писателят разкрива съдбата на наследниците на Самуила и събитията в България след неговата трагична смърт, са непознати до този момент за българския читател.

Анализ на романа летопис за края на Първата българска държава ще направи деканът на Филологическия факултет на Пловдивския университет доц. Живко Иванов, а представянето на книгата ще води писателят Александър Секулов.

Книгата излиза във връзка със 1000-годишнината от смъртта на цар Самуил, която се отбеляза тази година. В колекционерското издание са запазени остарели езикови форми като чувствувам, Скопйе, както и характерните за Талевото слово „близу” вместо „близо”, „стълп”, „заяк”, за да може текстът да бъде максимално приближен до ръкописа на Талев. Със същата идея са върнати думи, описания, изречения, които са липсвали досега в изданията на романа, но са част от архива на писателя. Идеята за това приближаване до ръкописа е с идеята да се предостави на читателя възможност за досег с автентичната Талева визия за книгата.

В трилогията могат да се открият още факсимилета от ръкописа на Димитър Талев, портрет на Цар Самуил, рисуван специално за изданието, както и скица на Самуиловата крепост в Охрид преди реставрацията.