След трето класиране са попълнени 93% от местата по държавна поръчка, отчитат от вуза

След трето класиране Пловдивският университет запълни 93,20% от общия акредитиран план, а процентът съответства на 2987 първокурсници по държавна поръчка. Записани са и 644  студенти в платена форма, съобщи зам.-ректорът по информационна инфраструктура и акредитационни процедури проф. д-р Антон Илиев.

Университетът обявява допълнителен прием за единични свободни места в 7 факултета: Физико-технологичен, Химически, Филологически, Философско-исторически, Биологически, Педагогически факултет, Факултет по икономически и социални науки. Незаети места има и в 11 от бакалавърските програми от приоритетни професионални направления, по които приетите ще се обучават с държавна субсидия, без такси за целия период на следване за академичната 2022/2023 година за новоприети студенти в държавна поръчка.

Свободните места и условията за прием за тях са публикувани на сайта на висшето училище на следния линк: https://uni-plovdiv.bg/uploads/site/ksk2022/ObyavaKSK%202022-I-%D0%B2%D0%B0.pdf

Все още не се е провел и изпитът по „Актьорство за драматичен театър“. Той се насрочва в три конкурсни кръга на 14, 15 и 16 септември.