Показва оригинален екземпляр на „Стематография“ на Христофор Жефарович

В навечерието на 24 май, в рамките на Националната библиотечна седмица под надслов „Библиотеката ще ти помогне“,  НБ „Иван Вазов“ реализира празнични инициативи.

На 21 май ще бъдат записвани безплатно читатели. Необходима е само лична карта, а за деца до 14 години – документ на родител или настойник. През целия петъчен ден, всички които са просрочили заеманията си и имат начислени глоби, могат да върнат взетото, без да бъдат санкционирани. С подновен абонамент могат да се сдобият и всички читатели, срокът на чиито карти изтича до 31 май.

Библиотеката показва оригинален екземпляр на „Стематография“ на Христофор Жефарович (1690–1753), печатан във Виена през 1741 г. Той е част от специалните колекции, придобит след покупка в периода 1901–1906 г. от директора Борис Дякович.

„Стематография“ изиграва значителна роля за духовното пробуждане и съзряване на българите и южните славяни, оказвайки силно въздействие върху българската възрожденска култура. В продължение на повече от век, „Стематография“ се ползва от зографи, иконописци, гравьори и илюстратори на книги като образец за изписване на светци, царе и хералдически символи и особено на българската хералдика.

„Стематография“ се появява в началото на европейския просветен абсолютизъм и не може да бъде разглеждана и анализирана вън от този общоевропейски исторически процес. През 2021 г. се навършват 280 години от нейното издаване.