Министърът на труда и социалната политика посети обучителния център на Европейски цифров иновационен хъб „Тракия“ и се срещна с ученици и студенти

България е на 26 място в Европейския съюз според индикатора за навлизане на информационните технологии в обществените среди. Повишаването на дигиталните компетенции е наш приоритет. Това каза министърът на труда и социалната политика д-р Иванка Шалапатова при посещението си в обучителния център на Европейски цифров иновационен хъб „Тракия“ по покана на ръководството на Съюза за стопанска инициатива. Тя се срещна със студенти от Пловдивския университет и ученици от гимназиален етап на СУ „Св. Паисий Хилендарски“ и Националната търговска гимназия, които в момента се обучават в киберполигона на хъба. Съюзът е координатор на проекта, който се финансира по програма “Цифрова Европа” на ЕК и по Национална програма “Научни изследвания, иновации и цифровизация за интелигентна трансформация“.

Министърът обяви, че близо 1 млрд. лв. ще бъдат инвестирани от тази година до 2026 г. в повишаване на дигиталните компетенции.

„Адмирирам широкото партньорство в сферата на киберсигурността, защото когато младите хора, местната власт и бизнесът са рамо до рамо – резултатите са налице“, каза министър Шалапатова.

„Всички ние искаме държавата, общините и бизнесът ни да се модернизират. Заедно с развитието на дигитализацията стои и рискът информацията много по-лесно да бъде компрометирана. Инвестицията в обучение и образование на младите хора е инвестиция в бъдещето. Фокусирането върху киберсигурността като стратегически приоритет е най-добрата превенция на риска“, каза Кузман Илиев – председател на ССИ.

Половин година след стартирането на проекта над 600 души за преминали различни обучения, а успеваемостта им на изходните тестове е над 92%. Основната цел на хъба е да предоставя технически и екосистемни услуги, достъп до инвестиране и обучения на служители и персонал.  Около 30% от служители в община Пловдив са минали базовите обучения по киберсигурност.

Кузман Илиев и министър Шалапатова обсъдиха възможностите за сътрудничество в сферата на пазара на труда и липсата на работна ръка, преквалификацията на кадри и необходимостта от облекчаване на процедурите за легализация на дипломите на чуждестранните граждани.